CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

H – APARTMENT

NĂM : 2021 VỊ TRÍ : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần

READ MORE

QHT – APARTMENT

NĂM : 2020 VỊ TRÍ : Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn

READ MORE

TT – APARTMENT

NĂM : 2020 VỊ TRÍ : Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Ngọc

READ MORE

S_HOUSE (Cải tạo)

NĂM : 2018 VỊ TRÍ : Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn

READ MORE

F_VILLA

NĂM : 2018 VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần

READ MORE

THANH – APARTMENT

NĂM : 2018 VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần

READ MORE

THO – APARTMENT

NĂM : 2019 VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn

READ MORE

HẰNG VILLA _CẦN THƠ

NĂM : 2018 VỊ TRÍ : KDC Nam Long, Cần Thơ, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Dương Phước

READ MORE