_NỘI THẤT_

Thiết kế biệt thự ML_VILLA

Dự án: ML_VILLA
Chủ đầu tư: Anh LONG
Địa điểm: Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất : 200m
Quy mô: 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

READ MORE

CCM_VILLA

Dự án : MINH_VILLA
Chủ đầu tư : CHÚ MINH
Địa điểm : Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất : 250m
Quy mô : Trệt, 2 Tầng, Sân Thượng

READ MORE

HAU_VILLA

Dự án:  HAU_VILLA
Chủ đầu tư: VC CHỊ HẬU
Địa điểm: Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 200m
Quy mô: Trệt, 2 Tầng , Sân Thượng

READ MORE

NGHIA_VILLA

Dự án: NGHIA_VILLA
Chủ đầu tư: VC ANH NGHĨA
Địa điểm: Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 250m
Quy mô: Trệt, 1 Tầng , Sân Thượng

READ MORE

TUAN ANH_HOUSE

Dự án: TUAN ANH_HOUSE
Chủ đầu tư : VC TUẤN ANH
Địa điểm: Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 100m
Quy mô: Trệt, 2 Tầng, Sân Thượng

READ MORE

TM_VILLA

Dự án: TM_VILLA
Chủ đầu tư: ANH MINH
Địa điểm: Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 200m
Quy mô: Trệt, Tầng 2, Sân Thượng

READ MORE

SV_VILLA

Dự án: SV_VILLA
Chủ đầu tư: Anh SƠN
Địa điểm: Long An, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 1000m
Quy mô: 01 Trệt

READ MORE

TH – APARTMENT

NĂM : 2022 VỊ TRÍ : Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần

READ MORE

THÁI NGON NGON

NĂM : 2021 VỊ TRÍ : Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn

READ MORE

H – APARTMENT

NĂM : 2021 VỊ TRÍ : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần

READ MORE