Kiến Trúc

ART VILLA _QUẢNG NAM

Kiến Trúc

ART VILLA

Dự án                      : ART VILLA _QUẢNG NAM
Chủ đầu tư             : Họa Sĩ: NGƯỜI CON ĐẤT QUẢNG
Địa điểm                : Điện Bàn, Quảng Nam
Diện tích khu đất  : 1000m
Quy mô                 : 01 Trệt + 02 Lầu + Sân Thượng.

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn