Kiến Trúc

F_VILLA

Kiến Trúc

F_VILLA

Dự án                     : F_VILLA
Chủ đầu tư             : Anh Hoàng
Địa điểm                : Q7, Tp, Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 200m
Quy mô                  : 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

NĂM

2018

VỊ TRÍ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2018
  • VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn