Kiến Trúc

FLAT HOUSE

Kiến Trúc

FLAT HOUSE

Dự án                      : FLAT HOUSE (convert by me)
Diện tích khu đất  : 1000m
Quy mô                  : 01 Trệt

NĂM

2022

VỊ TRÍ

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn