Nội Thất

H – APARTMENT

Nội Thất

H - APARTMENT

Dự án                      : H - APARTMENT
Chủ đầu tư             : Chị Hạnh
Địa điểm                : QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 150m

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn