Kiến Trúc

HAPPY BAPY

Kiến Trúc

HAPPY BAPY

Dự án                      : HAPPY BAPY
Chủ đầu tư             : Anh Huân
Địa điểm                : Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Diện tích khu đất  : 300m
Quy mô                  : 01 Trệt, 02 Tầng, mái

NĂM

2022

VỊ TRÍ

Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn