Kiến Trúc

HH VILLA _AN GIANG

Kiến Trúc

HH VILLA

Dự án                      : HH VILLA _AN GIANG
Chủ đầu tư             : Mr. Hùng
Địa điểm                : Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Diện tích khu đất  : 1200m
Quy mô                  : 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn