Kiến Trúc

HUNG_VILLA

Kiến Trúc

HUNG_VILLA

Dự án                      : HUNG_VILLA
Chủ đầu tư             : Anh Hùng
Địa điểm                : KDC Tân Đô, Long An
Diện tích khu đất  : 150m
Quy mô                  : 01 Trệt + 02 Lầu

NĂM

2019

VỊ TRÍ

KDC Tân Đô, Long An, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2019
  • VỊ TRÍ : KDC Tân Đô, Long An, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn