Cảnh Quang

LANG LE BAU CO CULTURAL PARK

Cảnh Quang

LANG LE BAU CO CULTURAL PARK

Dự án                     : LANG LE BAU CO CULTURAL PARK
Địa điểm                : BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 20000m

NĂM

2020

VỊ TRÍ

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2020
  • VỊ TRÍ : Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn