Nội Thất

MOC HOUSE

Nội Thất

MOC HOUSE

Dự án                      : MOC HOUSE
Chủ đầu tư             : Anh Tuấn
Địa điểm                : Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 200m
Quy mô                  : Phòng Khách và Phòng Ăn

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn