Nội Thất

QHT – APARTMENT

Nội Thất

QHT - APARTMENT

Dự án                      : QHT - APARTMENT
Chủ đầu tư             : Chị Thủy
Địa điểm                 : Tân Phú, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 150m

NĂM

2020

VỊ TRÍ

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2020
  • VỊ TRÍ : Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn