Kiến Trúc

S_HOUSE (Cải tạo)

Kiến Trúc

S_HOUSE

Dự án                    : S_HOUSE (Cải tạo)
Chủ đầu tư              : Anh Huy
Địa điểm               : Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 150m
Quy mô                : 01 Trệt + 01 Lầu + Sân Thượng.

NĂM

2018

VỊ TRÍ

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2018
  • VỊ TRÍ : Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn