Kiến Trúc

SUN_VILLA

Kiến Trúc

SUN_VILLA

Dự án                    : SUN_VILLA
Chủ đầu tư              : Anh Sơn
Địa điểm               : Long An, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 1000m
Quy mô                : 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

NĂM

2022

VỊ TRÍ

Long An, TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : Long An, TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn