Kiến Trúc

SV_VILLA

Kiến Trúc

SV_VILLA

Dự án                    : SV_VILLA

Chủ đầu tư              : Anh SƠN

Địa điểm               : Long An, TP Hồ Chí Minh

Diện tích khu đất  : 1000m

Quy mô                : 01 Trệt

NĂM

2023

VỊ TRÍ

Long An, Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Ngọc Vy

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2023
  • VỊ TRÍ : Long An, Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Ngọc Vy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN