Kiến Trúc

T ZONE HOUSE

Kiến Trúc

T ZONE HOUSE

Dự án                    : T ZONE HOUSE

Chủ đầu tư              : Anh Toàn

Địa điểm               : Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Diện tích khu đất  : 110m

Quy mô                : 01 Hầm + 01 Trệt + 01 Lững +04 Lầu + Mái.

NĂM

2022

VỊ TRÍ

Quận 5, TP Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn