T_VILLA

T_VILLA

Kiến Trúc

T_VILLA

Dự án                       : T_VILLA
Chủ đầu tư              : Anh Tài
Địa điểm                 : Long Thành, Đồng Nai
Diện tích khu đất  : 150m
Quy mô                  : 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Long Thành, Đồng Nai

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Long Thành, Đồng Nai
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn