TH - APARTMENT

TH – APARTMENT

Nội Thất

TH - APARTMENT

Dự án                    : TH - APARTMENT
Chủ đầu tư              : Chị Thủy
Địa điểm               : Thủ Đức, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 150m

NĂM

2022

VỊ TRÍ

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn