THÁI NGON NGON

THÁI NGON NGON

Nội Thất

THÁI NGON NGON

Dự án                      : THÁI NGON NGON _ RESTAURANT
Chủ đầu tư             : Chị Thủy
Địa điểm                : Biên Hòa, Đồng Nai
Diện tích khu đất  : 150m

NĂM

2021

VỊ TRÍ

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2021
  • VỊ TRÍ : Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn