Nội Thất

THANH – APARTMENT

Nội Thất

THANH - APARTMENT

Dự án                    : THANH - APARTMENT
Chủ đầu tư              : CHỊ THANH
Địa điểm               : QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 150m

NĂM

2018

VỊ TRÍ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2018
  • VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn