Nội Thất

THO – APARTMENT

Nội Thất

THO - APARTMENT

Dự án                     : THO - APARTMENT
Chủ đầu tư            : ANH THO
Địa điểm                : QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích                : 125m

NĂM

2019

VỊ TRÍ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2019
  • VỊ TRÍ : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn