TL_VILLA

TL_VILLA

Kiến Trúc

TL_VILLA

Dự án                      : TL_VILLA
Chủ đầu tư             : Anh LONG
Địa điểm                : Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất  : 100m
Quy mô                  : 01 Trệt + 02 Lầu + Mái.

NĂM

2022

VỊ TRÍ

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn