Kiến Trúc

TM_VILLA

Kiến Trúc

TM_VILLA

Dự án                   : TM_VILLA

Chủ đầu tư              : ANH MINH

Địa điểm               : Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Diện tích khu đất  : 200m

Quy mô                : Trệt, Tầng 2, Sân Thượng

NĂM

2023

VỊ TRÍ

Tân Phú, Hồ Chí Minh

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2023
  • VỊ TRÍ : Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN