Nội Thất

TT – APARTMENT

Nội Thất

TT - APARTMENT

Dự án                      : TT - APARTMENT
Chủ đầu tư             : Chị Trang
Địa điểm                : Gò Vấp, TP. HỒ CHÍ MINH
Diện tích khu đất  : 65m

NĂM

2020

VỊ TRÍ

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Ngọc Vy

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2020
  • VỊ TRÍ : Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Ngọc Vy