Kiến Trúc

VILLA NGHĨ DƯỠNG

Kiến Trúc

VILLA NGHĨ DƯỜNG

Dự án                      : VILLA NGHĨ DƯỠNG
Chủ đầu tư             : Anh Việt
Địa điểm                 : An Giang, Việt Nam
Diện tích khu đất   :1000m
Quy mô                   : 01 Trệt

NĂM

2022

VỊ TRÍ

An Giang, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2022
  • VỊ TRÍ : An Giang, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn